do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  
O nas » Aktualności
Projekt "Badam, koduję, eksperymentuję"

 

Projekt „BADAM - KODUJĘ – EKSPERYMENTUJĘ” o nr RPPD.03.01.02-20-0280/16 realizowany jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w okresie 02.2018-01.2019r. w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach.

 

W projekcie przewidziano wsparcie dla uczniów szkoły w formie następujących zajęć:

 - Warsztaty z zakresu rozwoju  kompetencji i postaw kluczowych takich jak kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie

- Zajęcia dodatkowe z przyrody, programowania i robotyki, matematyki

- Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

 

Nauczyciele placówki wezmą udział w warsztatach rozwojowych z zakresu pracy z uczniem w obszarze kompetencji kluczowych, warsztatach z zastosowania metod eksperymentu w nauczaniu oraz dodatkowych kursach i studiach podyplomowych.

 

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest w Biurze projektu lub pod nr tel. 85 71 99 307 (w godzinach pracy szkoły).

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach

Pogorzałki 127

16 – 002 Dobrzyniewo Duże

telefon 85 71 99 307

 e-mail: pogorzalki@poczta.onet.pl

 
© 2020 www.sppogorzalki.com.pl | Tworzenie stron internetowych