do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  
O nas » Projekty
Projekt "Kompetentny od przedszkola 2"

Dzieci z zerówki będą uczestniczyły w zajęciach z projektu: przedsiębiorczy przedszkolak, kodowanie TIKI-MIKI, zajęcia teatralne, społeczno-edukacyjne, terapia pedagogiczna. Do zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. W ramach projektu będą również jeździć na wycieczki.

 

NAZWA PROJEKTU: „Kompetentny od przedszkola 2 - zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”

 

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

DZIAŁANIE: 3.1 Kształcenia i edukacja

 

BENEFICJENT: Gmina Dobrzyniewo Duże

 

REALIZATORZY PROJEKTU:

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie – Przedszkole Samorządowe w Nowym Aleksandrowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
 

CEL PROJEKTU: Podniesienie do 31.07.2022r. jakości oferty edukacyjnej, poprzez ofertę zajęć dodatkowych w tym kształtujących postawy i umiejętności, rozwijające kompetencje kluczowe skierowaną do 220 dzieci w tym 120 chłopców i 100 dziewczynek, w tym 3 dziewczynek i 4 chłopców z niepełnosprawnościami i/lub objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, dostosowanie miejsca zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej 24 uczestniczek w gminie Dobrzyniewo Duże.

 

PLANOWANE EFEKTY:  Zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej 220 dzieci objętych w ramach projektu dodatkowymi zajęciami z zakresu rozwijania  kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności, w tym w zakresie aktywności fizycznej, postaw proekologicznych i odpowiedzialnego konsumenta, kompetencji naukowo-technicznych, logicznego myślenia, muzycznych i teatralnych, komunikacji i współpracy w tym komunikacji w języku obcym) a także uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami przez 24 nauczycielki.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 753 946,78 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 640 854,76 PLN

OKRES REALIZACJI: 01.08.2020 – 31.07.2022

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PROJEKTU:

 

Regulamin rekrutacji             Formularz dla dziecka            Formularz dla nauczyciela

 

 
© 2023 www.sppogorzalki.com.pl | Tworzenie stron internetowych

 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0